MINOM-ICOM

International movement for a new Museology

Mouvement international pour une nouvelle Muséologie

Movimiento internacional para una nueva Museología

XX Conferencia Internacional MINOM- ICOM

04.02.2020

XX Conferencia Internacional  MINOM- ICOM

“Cara a unha  museología 4D: social, ambiental, política e economicamentesostible”

Comité Organizador -  XX  MINOM 2020

Lisboa 22 e 23 de junho 2020

Lugo 25, 26 e 27 de xuño 2020

 

COMITÉ ORGANIZADOR

Tareixa A. Ferreiro Tallón (Vicepresidenta Deputación Provincial de Lugo), Encarna Lago González (Red Museística Diputación Provincial de Lugo), Ana Goy Diz (Centro de Estudio de Historia da Cidade, Universidad de Santiago de Compostela),  Mario Chagas (MINOM-Museo de la República de Brasil), Mário Moutinho (MINOM Portugal - Universidad Lusófona de Lisboa).

 

APOIOS

Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania e diversidade Cultural”, Departamento de Museologia da ULHT, Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, Fundação para a Ciência e Tecnologia- CEECIND/04717/2017.

Centro de Estudos de Historia da Cidade da USC, Cátedra UNESCO de Migracións, Grupo de Investigación Iacobus, Grupo de Investigación Atalaia. Consello Galego de Museos, ICOM España.

 

REDE COLABORATIVA

Comité Científico, Comité Asesor, Terceiro sector, Persoal Rede Museística.

 

 

PROGRAMA

LISBOA-PORTUGAL 

 

Programa dia 22 de junho

09:30-10:00 Abertura da Conferencia. (MINOM ICOM, Rede Museística Provincial de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Comissão Nacional da UNESCO).

10:00-10:45 Apresentação da Conferência Galaico-portuguesa do MINOM (Encarna Lago – Gerente de la Rede Museística de Lugo & Mário Chagas – Presidente do MINOM

Pausa

11:00-13:00 Sessão de trabalho: A UNESCO, os ODS e a responsabilidade social dos Museus. Apresentação do tema Judite Primo, Titular da Cátedra UNESCO “Educação, Cidadania e diversidade Cultural” Grupos de trabalho.

Pausa

15:00-17:00 Sessão de trabalho. Por uma visão ecosistémica dos desafios societais contemporâneos. Apresentação do tema Vânia Bryner. Grupos de trabalho.

17:00-18:00 Sessão plenária, conclusões dos grupos de trabalho e debate.

 

Programa do dia 23 de junho

9:30-12:00 Sessão de trabalho Museus, decolonialidade e Direitos Humanos. Apresentação do Tema Marcele Pereira – Vice presidenta do MINOM & Maristela Simão – Subdiretora do Departamento de Museologia da Universidade Lusófona. Grupos de trabalho

12:15-13:30 Sessão Plenária. Conclusões dos grupos de trabalho, debate e encerramento da primeira parte da XIX Conferencia Internacional MINOM-ICOM

Pausa

15:00- 18:00 Visita / debate no percurso pedestre de arte urbana na Quinta do Mocho/ Ação Cultural para a Liberdade.

 

LUGO-GALICIA- ESPAÑA

Programa día 25 de xuño // DIMENSIÓN SOCIAL- Sede Museo Provincial de Lugo

8:30.9:00. Café de benvida. Recepción e entrega de material oficial para a  XX Conferencia  MINOM.

9:00-9:30 Presentación Conferencia  fratimonial Galaico-Portuguesa de  MINOM ( MINOM  ICOM,  Rede Museística Provincial de Lugo,  Universidade de Santiago de Compostela,  Universidade  Lusófona de Humanidades e  Tecnologias,  Comissão Nacional dá UNESCO). Apertura da Conferencia Vicepresidenta  Deputación.

 9:30-10:30 Conferencia de Mario  Chagas -Presidente  MINOM Internacional

10:30- 11:45 Mesa de traballo 1:  Museoloxía e patrimonio accesible. Cara a un deseño por, para e con  todxs.

Pausa café

12:00-13:00 Experiencia taller “A accesibilidade cultural: un dereito de  todxs” a cargo de COGAMI (Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo).

Pausa xantar

15:00-16:00 Mesa de traballo 2: A  interculturalidade e o diálogo interxeracional. Cara a Museos máis sociais.

16:00-17:00 Mesa de traballo 3: #Cuestión de xénero. Cara a unha museoloxía responsable, xusta e igualitaria.

17:00-18:00 Sesión plenaria. Debate dos grupos de traballo. Conclusións.

19:00 Percorrido urbano con cea celebración temática “Arde  Lucus 2020”.

 

Programa día 26 de xuño // DIMENSIÓN: AMBIENTAL -Sede Museo Pazo de  Tor

10-11:30 Mesa de traballo 4: Territorio, comunidade e desenvolvemento cultural sostible. Cara á dimensión ambiental da  museoloxía.

11:30-13:00 Taller Preparación e cocción de pan comunitario en forno histórico do  XVII. Reflexión práctica ao redor de prácticas de consumo sustentable e comunitarias da comarca galega.

Pausa xantar

15:00-17:00 Mesa de traballo 5: A  museoloxía e a  ecoeficiencia. Unha misión para o presente.

17:00-18:00 Sesión plenaria. Debate dos grupos de traballo. Conclusións.

 

Programa día 27 de xuño // DIMENSIÓNS POLÍTICO-ECONÓMICA -Sede Museo San Paio de Narla

10:00-11:30Mesa de Traballo 6: A “Museoloxía da Acción” e a aprendizaxe  transformativa. Un reto de futuro.

Pausa café

12:00-13:00. Sementado colectivo de liño e carballos. Valorización de antigas prácticas de agricultura sostible como parte do patrimonio tanxible e intanxible da comarca galega.

Pausa xantar

15:00-17:00 Sesión plenaria. Debate e conclusións finais dos grupos de traballo da segunda parte da  XX Conferencia Internacional  MINOM- ICOM. Redacción colectiva da  Declaratoria  MINOM- ICOM Lisboa+Lugo 2020 como antesala do próximo Coloquio Internacional de  Museoloxía crítica, social e participativa en Santiago de Chile, xullo 2020.

18:00 Palabras de clausura conferencia  MINOM en Lugo ( ICOM,  Rede Museística Provincial de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela,  Universidade  Lusófona de Humanidades e  Tecnologias, Cátedra UNESCO).

19:00Tapeo dos desexos “Horizontes de  MINOM-Cara a un futuro en rede”

 

Mesas de traballo

O propósito das mesas de traballo é promover o diálogo entre os seus participantes de maneira guiada, coherente e crítica para analizar temas específicos relacionados cos Museos, a  Museoloxía Social e a temática proposta pola  XX Conferencia Internacional  MINOM- ICOM.

O principal obxectivo é obter conclusións que se concreten en directrices, recomendacións ou declaracións sobre a temática tratada nas mesas.

Cada unha delas conta con  unx ou dúas  moderadorxs cuxo papel é o de organizar a discusión ao redor das liñas de traballo e o de relatar, nunha sesión plenaria final a información derivada da análise realizada polo grupo.

Propostas de Mesas de traballo

25.06 Dimensión social

10:30- 11:30 Mesa de traballo 1

Tema:  Museoloxía e patrimonio accesibles. Cara a un deseño por, para e con  todxs.

Esta primeira mesa de traballo pretende profundar nunha das grandes preocupacións da  museoloxía: a comunicación coa sociedade e, con esta, na accesibilidade universal dos seus espazos e os seus contidos.

Preguntas orientadoras:

1.       ¿Son os Museos accesibles?

2.      ¿Que accións estamos a levar a cabo para facer accesibles os Museos?

3.   ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir a accesibilidade universal dos Museos?

 

12:00- 13:00 Mesa de traballo 2

Tema: A  interculturalidade e o diálogo interxeracional. Cara a Museos máis sociais.

Cunha sociedade cada vez máis cambiante e multicultural esta mesa de traballo pretende profundar na dimensión intercultural do Museo e da  museoloxía como elemento de conexión e fomento das relacións entre culturas e grupos sociais.

Preguntas orientadoras:

1.       ¿Está a  museoloxía promovendo o diálogo intercultural e interxeracional?

2.   ¿Que accións estamos a levar a cabo para implementar o diálogo intercultural e interxeracional nos Museos?

3.       ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir uns Museos máis sociais?

 

15:00- 17:00 Mesa de traballo 3

Tema: #Cuestión de xénero. Cara a unha  museoloxía responsable, xusta e igualitaria.

Esta mesa de traballo pretende profundar na responsabilidade social dos Museos como axentes directos de cambio e transformación cara a sociedades máis xustas e igualitarias.

Preguntas orientadoras:

1.  ¿Están os Museos respectando as leis de igualdade e aceptando a súa responsabilidade social?

2.  ¿Que accións estamos a levar a cabo para implementar a igualdade de xénero nos Museos? (Sobreenténdese que nas súas múltiples esferas: discurso, linguaxe, colección permanente e temporais, recursos humanos, etc.)

3.  ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir uns Museos responsables, xustos e igualitarios?

 

26.06 DIMENSIÓN AMBIENTAL

10:00 - 12:00 Mesa de traballo 4

Tema: Territorio, comunidade e desenvolvemento cultural sostible. Cara á dimensión ambiental da  museoloxía.

Intimamente ligado co patrimonio do cotián como territorio e ao desenvolvemento cultural sostible, esta mesa de traballo pretende profundar na dimensión ambiental da  museoloxía e nas sinerxias entre territorio, comunidade e patrimonio.

Preguntas orientadoras:

1.     ¿ Está a  museoloxía creando sinerxias entre o patrimonio, o territorio e a comunidade?

2.   ¿Que accións estamos a levar a cabo para implementar a dimensión ambiental e o desenvolvemento cultural sostible?

3.       ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir a sustentabilidade cultural plena?

 

15:00 - 17:00 Mesa de traballo 5

Tema: A  museoloxía e a  ecoeficiencia. Unha misión para opresente Esta mesa de traballo pretende profundar nas accións que a  museoloxía e os seus profesionais deben realizar xa, tanto en modos como en medios, a favor da sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente.

Preguntas orientadoras:

1.   ¿Que fai a  museoloxía pola sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente?

2.  ¿Que accións estamos a levar a cabo para implementar a sustentabilidade ambiental? (Sobreenténdese que nas súas múltiples esferas: departamentos, recursos funxibles e non funxibles, materiais, soportes, etc.)

3.    ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir a  ecoeficiencia?

 

27.06 DIMENSIÓNS POLÍTICO-ECONÓMICA

10:00- 12:00 Mesa de traballo 6

Tema: A “Museoloxía da Acción” e a aprendizaxe  transformativo. Un reto de futuro.

Parafraseando a Teresa  Scheiner; na esencia política do Museo -fundamentalmente libre, dinámico e plural- a  Museoloxía revélase como unha instancia que permite actuar no real, para transformalo positivamente, traducindo por medio da praxe as expresións lexítimas do desexo humano de liberdade, xustiza e dereito á igualdade. “ Museoloxía da Acción”, non é mera praxe, senón acción transformadora capaz de desvelar para individuos e sociedades a súa potencia. Esta mesa pretende profundar sobre os retos de futuro da propia acción  museolóxica, a  museoloxía social e a aprendizaxe  transformativa. 

Preguntas orientadoras:

1.    ¿ Cal é o presente da  museoloxía social?

2.   ¿Que accións estamos a levar a cabo para implementar a “Museoloxía da Acción”? (Sobreenténdese que nas súas múltiples esferas: departamentos, recursos funxibles e non funxibles, materiais, soportes, etc.)

3.       ¿Que estratexias debemos despregar para conseguir a aprendizaxe  transformativa?

 

 

INSCRICIÓNS

Nº de prazas:  limitado.

Envíe un e-mail a XXconferenciaMINOM@gmail.com no que explique os motivos polos que desexa participar xunto cos datos persoais (nome e apelidos, enderezo electrónico e número de teléfono) e indicando onde desexa participar (Lisboa, Lugo ou ambos os sitios).

Galeria